Trang chủ Lịch sử hình thành 2018

2018

Thay đổi tên Công tyTháng 9/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Niềm Tin Việt (VIETRUST JSC) chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn TONMAT (TONMAT GROUP).