Trang chủ Lịch sử hình thành 2020

2020

Thành lập Chi nhánh và Nhà máy TONMAT Vĩnh Long tại KCN Bình Minh - thị xã Bình Minh - tỉnh Vĩnh Long. Thành lập Nhà máy và Chi nhánh TONMATPAN Việt Nam tại KCN Tiên Sơn - tỉnh Bắc Ninh.