Trang chủ Lịch sử hình thành 2022

2022

Hình thành và phát triển hệ thống kho lạnh TONMAT COLD, trước mắt triển khai thành công tại tỉnh Bắc Ninh và Vĩnh Long.Ra mắt  "Giải pháp cách nhiệt, bảo ôn đồng bộ TONMATPAN".