Hỗ trợ trực tuyến
Thi công Tonmat
1. Đối với công trình dân dụng sử dụng  TONMAT : Khi lắp đặt xong hệ khung thép mái, thợ thi công sẽ tiến hành đo đạc các số liệu để đặt hàng,  nhà sản xuất TONMAT sẽ sản xuất, cấp hàng theo đúng số lượng, chủng loại tấm lợp và các phụ kiện tôn úp nóc ( UN)-ốp sườn( OS ) – máng nước ( MX ) v. v.. Theo nhu cầu khách hàng, đáp ứng tất cả các loại từ công trình đơn giản, đến phức tạp . ( Đính kèm )

- Bản khuyến cáo khi thi công tấm lợp TONMAT (I)
- Hướng dẫn thi công TONMAT (II )

Các công trình dân dụng có chiều dài tấm lợp < 8m . Khách hàng lên sử dụng TONMAT 11 sóng để đảm bảo cho công trình đạt được vấn đề về thẩm mỹ mà vẫn đảm bảo thoát nước mái cho công trình khi có mưa lớn .

2. Đối với công trình mái nhà xưởng công nghiệp có diện tích mái lớn ,khẩu độ nhà rộng > 20m. Khách hàng lên sử dụng TONMAT 5 sóng để đảm bào mức độ chịu lực và mức độ thoát nước mái khi có mưa bão. Khi khẩu độ mái lớn > 40md – Tấm lợp ba lớp TONMAT sẽ được nối chồng tại điểm có xà gồ mái ( Đính kèm hướng dẫn – bản vẽ ) ( III )

Danh sách dự án khác