Hỗ trợ trực tuyến
Nhà máy bao bì Trung Kiên
Tên dự án: Nhà máy bao bì Trung Kiên

Diện tích: 4000 m²

Màu sắc: Xanh dương

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-SPEC3, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Nhà máy bao bì Trung Kiên

Diện tích

4000 m²

Màu sắc

Xanh dương

Vật liệu hoàn thiện

TONMAT-SPEC3, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án