Hỗ trợ trực tuyến
Nhà máy bao bì Trung Kiên
Tên dự án: Nhà máy bao bì Trung Kiên

Diện tích: 3000 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Nhà máy bao bì Trung Kiên

Diện tích

3000 m²

Màu sắc

Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện

TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án