Hỗ trợ trực tuyến
Nhà máy TONMAT Việt Nam (tại Bắc Ninh)
Địa chỉ: KCN Tiên Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh
Điện thoại : (+84) 2223 710 666               Fax: (+84) 2223 710 667

Danh sách nhà máy - chi nhánh khác