Hỗ trợ trực tuyến
Nhà máy TONMAT Thái Bình
Bắt đầu hoạt động từ 04/2013 
Địa chỉ: Thôn Nứa, Xã Liên Hiệp, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình;
Thị trường: Duyên Hải Bắc Bộ

Danh sách nhà máy - chi nhánh khác