Hỗ trợ trực tuyến
Nhà máy TONMAT Đà Nẵng
Bắt đầu hoạt động từ 03/2011
Địa chỉ: KCN Hòa khánh- Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
Phân phối: Công ty TNHH Hải Lâm TONMAT và hơn 300 đại lý tại Miền Trung và Tây Nguyên.
Thị trường: Miền Trung và Tây Nguyên

Danh sách nhà máy - chi nhánh khác