I – KHI LẮP ĐẶT TẤM LỢP TONMAT:
  • Phải lắp đặt đầu có chừa PU( 1cm- 1,5cm ) quay xuống máng nước.
    (Phần chừa PU có tác dụng ngắt nước để nước mưa không thấm ngược vào lớp PU trong quá trình sử dụng).
II – KHI CẮT TẤM LỢP TONMAT:
  • Tuyệt đối không được cắt tấm lợp ba lớp TONMAT trên mặt mái tôn, không để mạt sắt bắn lên bề mặt tấm lợp.
    (Mạt sắt bắn lên bề mặt tấm lợp hoặc trên mái tôn sẽ làm cháy lớp sơn, gây gỉ sét trên bề mặt mái tôn ).
III – KHI LỢP MÁI XONG:
  • Phải vệ sinh sạch sẽ các mạt sắt và phôi sắt phát sinh trong quá trình thi công.
    (Các mạt sắt và phôi sắt phát sinh trong quá trình thi công sẽ gây gỉ sét trên bề mặt mái tôn ).
  • Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng tấm lợp TONMAT nếu khách hàng không thực hiện đúng những khuyến cáo nêu trên.