Tên dự án: Công viên nước Hồ Tây

Diện tích: 3.000 m²

Màu sắc: Xanh Ngọc

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án   Công viên nước Hồ Tây
Diện tích    3.000 m²
Màu sắc    Xanh Ngọc
Vật liệu hoàn thiện   TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp
Hình ảnh dự án