Tên dự án: Trung tâm thương mại TP Hà Tĩnh

Diện tích: 3000 m²

Màu sắc: Xanh Ngọc

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt  TONMAT-SPEC3, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Trung tâm thương mại TP Hà Tĩnh

Diện tích

3000 m²

Màu sắc

Xanh ngọc

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC3, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án