Tên dự án: YAMANI – DDIC

Diện tích: 3.000 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt TONMAT-APEC, 5 sóng công nghiệp, hai mặt tôn


Tên dự án

YAMANI – DDIC

Diện tích

30000 m²

Màu sắc

Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-APEC, 5 sóng công nghiệp, hai mặt tôn

Hình ảnh dự án