Tên dự án: Dự án Công ty May 10

Diện tích: 10.000 m²

Màu sắc: Xanh Dương

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt  TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Dự án Công ty May 10

Diện tích

10.000 m²

Màu sắc

Xanh dương

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án