Tên dự án: Sân vận động tỉnh Hà Nam

Diện tích: 5.000 m²

Màu sắc: Xanh ngọc

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt TONMAT-APEC, 5 sóng công nghiệp, hai mặt tôn


Tên dự án

Sân vận động tỉnh Hà Nam

Diện tích

5000 m²

Màu sắc

Xanh ngọc

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-APEC, 5 sóng công nghiệp, hai mặt tôn

Hình ảnh dự án