Tên dự án: Nhà đa năng Bệnh Viện Ninh Bình

Diện tích: 5000 m²

Màu sắc: Xanh Ngọc

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC3, 5 sóng công nghiệp

Tên dự án

Nhà đa năng Bệnh Viên Ninh Binh

Diện tích

5000 m²

Màu sắc

Xanh ngọc

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC3, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án