Tên dự án: Nhà máy xử lý rác thải Ninh Bình

Diện tích: 8000 m²

Màu sắc: Xanh rêu

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt  TONMAT-APEC, 5 sóng công nghiệp, hai mặt tôn

Tên dự án

Nhà máy xử lý rác thải Ninh Bình

Diện tích

8000 m²

Màu sắc

Xanh rêu

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt  TONMAT-APEC, 5 sóng công nghiệp, hai mặt tôn

Hình ảnh dự án