Tên dự án: Dự án nhà máy Châu Giang – Hưng yên

Diện tích: 5000 m²

Màu sắc: Xanh Dương

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt  TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Dự án nhà máy Châu Giang – Hưng yên

Diện tích

5000 m²

Màu sắc

Xanh dương

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án