Tên dự án: Xưởng dệt Youngone

Diện tích: 3.000 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt  TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Xưởng dệt Youngone

Diện tích

3000 m²

Màu sắc

Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án