Tên dự án: Nhà máy SX bồn nước Tân Á Đại Thành

Diện tích: 3000 m²

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt  TONMAT-SPEC3, 5 sóng công nghiệp
Màu sắc: Xanh ngọc

Tên dự án

Nhà máy SX bồn nước Tân Á Đại Thành

Diện tích

3000 m²

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC3 – 5 sóng công nghiệp

Màu sắc

Xanh ngọc

Hình ảnh dự án