Tên dự án: Thạch rau câu Long Hải

Diện tích: 8000 m²

Màu sắc: Xanh Ngọc

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án   Thạch rau câu Long Hải
Diện tích   8000 m²
Màu sắc    Xanh Ngọc
Vật liệu hoàn thiện   TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp
Hình ảnh dự án

ảnh: baomoi.com