Tên dự án: Nhà máy thủy điện Hà Giang

Diện tích: 3000 m²

Màu sắc: W01

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Nhà máy thủy điện Hà Giang

Diện tích

3000 m²

Màu sắc

W01

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp

Hình ảnh dự án