Tên dự án: Nhà thép Đinh Lê

Diện tích: 7400 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án   Nhà thép Đinh Lê
Diện tích   7400 m²
Màu sắc    Xanh Ngọc
Vật liệu hoàn thiện   TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp
Hình ảnh dự án