Tên dự án: Dự án Công ty Minh Cường

Diện tích: 3.000 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện: PANEL, PANEL Bảo ôn


Tên dự án   Dự án Công ty Minh Cường
Diện tích    3.000 m²
Màu sắc   Trắng sữa
Vật liệu hoàn thiện   PANEL, PANEL Bảo ôn
Hình ảnh dự án