Tên dự án: Nhà máy ô tô Trường Hải

Diện tích: 2000 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện: PANEL, PANEL Bảo ôn


Tên dự án

Nhà máy ô tô Trường Hải

Diện tích

2000 m²

Màu sắc

Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện

PANEL, PANEL Bảo ôn

Hình ảnh dự án