Tên dự án: Nhà máy súng bộ binh Z111

Diện tích: 15.000 m²

Màu sắc: Xanh Lá

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-VITLOCK, 5 sóng công nghiệp, chống dột, chống bão


Tên dự án   Nhà máy súng bộ binh Z111
Diện tích   15.000 m²
Màu sắc   Xanh Lá
Vật liệu hoàn thiện   TONMAT-VITLOCK, 5 sóng công nghiệp, chống dột, chống bão
Hình ảnh dự án