Tên dự án: Nhà máy Hòa Phát

Diện tích: 3.000 m²

Màu sắc: Xanh dương

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-VITLOCK, 5 sóng công nghiệp, chống dột, chống bão


Tên dự án

Nhà máy Hòa Phát

Diện tích

3000 m²

Màu sắc

Xanh dương

Vật liệu hoàn thiện

TONMAT-VITLOCK, 5 sóng công nghiệp, chống dột, chống bão

Hình ảnh dự án