Tên dự án: Nhà máy may 10 – Đồng Hới

Diện tích: 8000 m²

Màu sắc: Xanh Dương & Đỏ

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án   Nhà máy may 10 – Đồng Hới
Diện tích   8000 m²
Màu sắc   Xanh Dương & Đỏ
Vật liệu hoàn thiện   TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp
Hình ảnh dự án