Tên dự án: Dự án nhà máy tuyển than cửa ông Quảng Ninh

Diện tích: 1500 m²

Màu sắc: Xanh Rêu

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt  TONMAT-SPEC3, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án

Dự án nhà máy tuyển than cửa ông Quảng Ninh

Diện tích

1500 m²

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-SPEC3 – 5 sóng công nghiệp

Màu sắc

Xanh rêu

Hình ảnh dự án