Tên dự án: Nhà điều hành NIKEN

Diện tích: 1000 m²

Màu sắc: Be vàng

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp


Tên dự án Nhà điều hành NIKEN
Diện tích   1000 m²
Màu sắc   Be vàng
Vật liệu hoàn thiện TONMAT-SPEC2+, 5 sóng công nghiệp
Hình ảnh dự án