Tên dự án: Dự án NAME Factory

Diện tích: 11.000 m²

Màu sắc: Xanh Dương

Vật liệu hoàn thiện: TONMAT-VITLOCK, 5 sóng công nghiệp, chống dột, chống bão


Tên dự án Dự án NAME Factory
Diện tích   11.000 m²
Màu sắc   Xanh Dương
Vật liệu hoàn thiện   TONMAT-VITLOCK, 5 sóng công nghiệp, chống dột, chống bão
Hình ảnh dự án