Tên dự án: BigC Việt Trì

Diện tích: 10000 m²

Màu sắc: Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện: Tôn cách nhiệt TONMAT-VITLOCK, 5 sóng công nghiệp, chống dột, chống bão


Tên dự án

BigC Việt Trì

Diện tích

10000 m²

Màu sắc

Trắng sữa

Vật liệu hoàn thiện

Tôn cách nhiệt TONMAT-VITLOCK, 5 sóng công nghiệp, chống dột, chống bão

Hình ảnh dự án