Nhằm hỗ trợ bà con bị thiệt hại do mưa đá tại Lào Cai và Hà Giang. TONMAT kết hợp với toàn bộ hệ thống đại lý để triển khai chương trình “TONMAT – Đẩy lùi mưa đá” nhằm hỗ trợ mái tôn cho bà con với giá ưu đãi đặc biệt chưa từng có. 

Xin hãy liên hệ với đại lý TONMAT gần nhất để có thông tin về sản phẩm và giá ưu đãi đặc biệt.