Nghĩa tình nặng sâu

biển Cửa Lò – Hè 2013

Nghĩa tình TÔN MÁT – FUJI
Đường xa không ngại, không đi không đành
Cửa Lò mát gió biển xanh
Mái nhà TÔN MÁT, vui anh cùng nàng
Mỗi năm hội ngộ một lần
Anh em bè bạn càng thân càng tình
FUJI – TONMAT – một gia đình
Kinh doanh – Đồng nghiệp
Nghĩa tình nặng sâu

11/07/2013
Phan Văn Chẩm
(Đại lý Châu Chẩm)