Dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng vừa được Bộ xây dựng công bố trên Cổng thông tin của bộ và đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này với một số nội dung chính như sau:
Khuyến khích sản xuất vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường
Theo dự thảo, nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài nghiên cứu, áp dụng khoa học và công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng mới, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo đảm đồng bộ và phù hợp với quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng.
Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng sử dụng nguồn chất thải của các ngành công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt để làm nhiên liệu, nguyên liệu.
Dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng – cốt liệu công suất từ 7 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư.

Khuyến khích sử dụng VLXD không nung nhẹ trong xây dựng

Lựa chọn công nghệ khai thác khoáng sản tiên tiến
Về hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, dự thảo nêu rõ, khai thác khoáng sản phải có giấy phép khai thác hoặc khai thác tận thu khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp còn hiệu lực.
Dự án đầu tư phải lựa chọn công nghệ, phương pháp khai thác tiên tiến tiết kiệm tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, sản xuất ra sản phẩm đảm bảo chất lượng; quy mô, công nghệ, thiết bị khai thác khoáng sản phải phù hợp với báo cáo đầu tư và quy hoạch đã được phê duyệt; phù hợp với đặc điểm của từng loại khoáng sản để nâng cao tối đa hệ số thu hồi khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm.
Đối với các mỏ khoáng sản nằm trên ranh giới của các địa phương thì các phương án khai thác phải được chính quyền của các địa phương liên quan chấp thuận về công nghệ khai thác, quy mô công suất, tiến độ, môi trường, phân chia khu vực cho các đối tác cùng tham gia đầu tư khai thác và thực hiện các nghĩa vụ liên quan khác.
Sản phẩm vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn công bố
Theo dự thảo, chất lượng sản phẩm VLXD phải tuân thủ và phù hợp với các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

TONMAT – sản phẩm được chứng nhận thương hiệu sao vàng đất việt

Sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đáp ứng các yêu cầu sau: Chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc đối tượng áp dụng của quy chuẩn kỹ thuật; sản phẩm vật liệu xây dựng phải đạt tiêu chuẩn đã công bố; những sản phẩm vật liệu xây dựng chưa có tiêu chuẩn quốc gia thì nhà sản xuất phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn cơ sở hoặc tiêu chuẩn nước ngoài áp dụng và phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do mình sản xuất theo tiêu chuẩn công bố; sản phẩm VLXD yêu cầu có nhãn hàng hóa thì nhãn hóa phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hoá.
Bên cạnh đó, sản phẩm vật liệu xây dựng nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng, đối với sản phẩm vật liệu xây dựng theo quy chuẩn phải có chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.
Thông tin được cập nhật từ TONMAT – Nhà sản xuất tấm lợp ba lớp cách nhiệt cách âm và tấm Panel 3 lớp bảo ôn hàng đầu Việt Nam – Chủ sở hữu duy nhất của thương hiệu TONMAT tại Việt Nam.