Tầm nhìn - Sứ mệnh

Trang chủ Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

TONMAT hướng tới trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành, lấy sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng hiện đại, thân thiện với môi trường làm cốt lõi.

Sứ mệnh

Cam kết mang lại giá trị bền vững - Vì cuộc sống tốt đẹp hơn:

- Với Khách hàng, Đối tác: các giải pháp cách nhiệt đồng bộ, chất lượng cao bằng sự sáng tạo và công nghệ tiên tiến.

- Với Nhân sự Công ty: cơ hội làm việc, thu nhập nâng cao đời sống và phát triển sự nghiệp lâu dài.

- Với Cộng đồng, xã hội: chia sẻ và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.